Setomaa Haldus OÜ
  • Tegevusalad

Tutvustus

Ettevõtte põhitegevusala on vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine valla ÜVK -ga kaetud aladel ( Värska, Mikitamäe, Obinitsa, Meremäe, Saatse), veevarustuse teenus Matsuri ja Luhamaa külades. Teiseks tegevusalaks on valla heakorra ja haljastustööde teostamine, kalmistute haldamine. Teenustöödena tehakse veel teede ja platside hooldust, kaeve-, transpordi(buss) ja santehnilisi töid.
Aadress: Pikk tn 30 Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond 64001
Registrikood: 10322845
Kontaktisik: Raul Lepp
Telefon: +372 5199 7774
Email: haldus@setomaa.ee
WWW: https://www.haldus.setomaa.ee